Petals of the Valley Cyf

Deunyddiau aromatig wedi'u sychu ar hyn sy'n deillio ohonynt, sy'n cael eu tyfu a'u cynhyrchu yn Sir Fynwy, gan ddefnyddio technegau traddodiadol.

Wrth i ni ddilyn llwybr y Greal Sanctaidd o gynhyrchu olew rhosyn Cymreig pur, penderfynwyd creu potpourri yn llawn o’r cynhwysion naturiol sydd ar gael ar ein fferm yn ardal brydferth Dyffryn Mynwy.

Mae’r cynhwysion amlwg, sef petalau, dail a gwreiddiau’r rhosyn, y lafant a’r Pelargonium yn cael eu hychwanegu at Frenhines y Weirglodd, Isop, Rhuddos, Camomil, Cedrwydden ac eraill. Ychwanegir Olew Naws at y gymysgedd a rhoi pob swp o’r neilltu i aeddfedu am nifer o wythnosau yn y dull traddodiadol. Y canlyniad yw potpourri naturiol sy’n arogli’n dda ac yn edrych yn dda.

Mae Denise, Desdemona a’r teulu yn ymroi’n llwyr i greu cynhyrchion cartref a naturiol 100% sydd wedi’u gwneud â llaw ac sy’n adlewyrchu pa mor hapus ydynt yn cydweithio â natur.

Petals of the Valley Cyf Statistics: 1 click throughs, 4914 views since start of 2019

News and Special Offers

Useful Information

Opening Times

Contact Details

Petals of the Valley Cyf
Denise Jones a Desdemona Freeman
Tregout, Crossways Newcastle, Trefynwy Monmouthshire NP25 5NS Wales
phone: 01600 750275 fax:

Site Information

copyright © 2019 Made in Monmouthshire - Privacy Notice