Yew Turn

Mae Ralph ac Elke wedi bod yn trin coed ers dros 16 mlynedd - gwaith turnio a phyrograffeg yn bennaf.

Mae Ralph ac Elke wedi bod yn trin coed ers dros 16 mlynedd - gwaith turnio a phyrograffeg yn bennaf. Maent yn cynhyrchu amrywiaeth eang o nwyddau o ansawdd uchel sydd wedi eu creu â llaw, sy’n unigryw o ran dyluniad, yn addurnol ac ymarferol, yn ddeniadol i’r llygad, ond hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer bywyd bob dydd. Eu cynnyrch mwyaf poblogaidd yw stondin glustdlysau a modrwyau a chardiau pren wedi eu haddurno â phatrymau Celtaidd.

Dim ond coed Prydeinig o ffynonellau adnewyddadwy gaiff eu defnyddio gan Yew Turn, a daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer y siapau a’r ffurfiau sydd i’w gweld yn eu gwaith o hanes Celtaidd a chefn gwlad naturiol Cymru. Mae harddwch naturiol y pren yn rhan annatod o bob darn o waith.

Mae eu gwaith ar gael yn yr amrywiol sioeau a gynhelir drwy gydol y flwyddyn, a bydd cyfle o bryd i’w gilydd i’w gweld yn arddangos eu crefft.

Ar gael:

The Court Cupboard, Llandeilo Bertholau
website link

Beacons Craft, Aberhonddu
website link

Yew Turn Statistics: 15 click throughs, 1970 views since start of 2019

News and Special Offers

Useful Information

Opening Times

Contact Details

Yew Turn
Ralph and Elke Curtis
12 Clifton Road Y Fenni Monmouthshire NP7 6AG Wales
phone: 01873 859673 fax:

Site Information

copyright © 2019 Made in Monmouthshire - Privacy Notice